На 3 март во Хотел Изгрев –Штип, ЕХО организираше квартален состанок за Мултисекторскиот тим на зедницата за ефикасна заштита од насилство врз жени и семејно насилство од Штип.
Главна тема на состанокот беа измените и дополнувања во Кривичниот законик во однос на родово базираното насилство, што резултираше со богата дискусија за новите законски измени и решенија по однос на досега нерегулираните и непрепознаени форми на насилство, кои претходно беа дефинирани во Законот за заштита и спречување на насилство врз жени и семејно насилство, но не беа усогласени со кривичната регулатива.
Формулациите на измените и и дополнувањата на КЗ предизвикаа особен интерес од страна на присутните, бидејќи во измените и усогласувањата на Кривичниот законик со одредбите на Конвенцијата на Советот на Европа против насилство врз жени и семејно насилство, со свои препораки, учествуваа и претставници на ЕХО и Мултисекторските тимови кои ЕХО ги координира.
Со оглед дека МТЗ се составени од претставници на сите клучни даватели на општи и специјализирани даватели на услуги за жени и девојки изложени на насилство, ќе следува засилено следење на примената на изменетите и дополнети законски решенија на конкретни случаи и ќе се нотира и утврдува нивната имплементација и функционалност во пракса од страна на членовите на мултисекторските тимови.
На состанокот исто така се презентираа постигнатите резултати од претходната 2022 година, се дискутираше за клучните наоди од сработеното, но и за тековните предизвици и планираните заеднички активности во тек на 2023 година.
На 3 март во Хотел Изгрев –Штип, ЕХО организираше квартален состанок за Мултисекторскиот тим на зедницата за ефикасна заштита од насилство врз жени и семејно насилство од Штип.
Главна тема на состанокот беа измените и дополнувања во Кривичниот законик во однос на родово базираното насилство, што резултираше со богата дискусија за новите законски измени и решенија по однос на досега нерегулираните и непрепознаени форми на насилство, кои претходно беа дефинирани во Законот за заштита и спречување на насилство врз жени и семејно насилство, но не беа усогласени со кривичната регулатива.
Формулациите на измените и и дополнувањата на КЗ предизвикаа особен интерес од страна на присутните, бидејќи во измените и усогласувањата на Кривичниот законик со одредбите на Конвенцијата на Советот на Европа против насилство врз жени и семејно насилство, со свои препораки, учествуваа и претставници на ЕХО и Мултисекторските тимови кои ЕХО ги координира.
Со оглед дека МТЗ се составени од претставници на сите клучни даватели на општи и специјализирани даватели на услуги за жени и девојки изложени на насилство, ќе следува засилено следење на примената на изменетите и дополнети законски решенија на конкретни случаи и ќе се нотира и утврдува нивната имплементација и функционалност во пракса од страна на членовите на мултисекторските тимови.
На состанокот исто така се презентираа постигнатите резултати од претходната 2022 година, се дискутираше за клучните наоди од сработеното, но и за тековните предизвици и планираните заеднички активности во тек на 2023 година.
Pin It