Се дружевме, едуциравме, превениравме.
Во организација со координаторката за еднакви можности, Снежана Санева, на Општина Штип, СВР - отсек за превенција и полициска станица Штип и ЕХО Едукативно-хуманитарна организација одржавме предавања за препознавање и превенирање од врсничко насилство во основните училишта во Штип.
Со финансиска поддршка од Екуменска иницијатива на жени од Р. Хрватска се изработени промотивните материјали, постери, стрип и флаери за полесно препознавање на различните видови на насилство со кои се соочуваат младите.
Подготовката и реализацијата на Програмата за млади, во рамки на ЕХО, која изобилува со бројни превентивни активности во насока на едукација на младите лица, секоја година е поддржана од Шведска и Фондацијата Kvinna till Kvinna, што овозможува институционално јакнење и јакнење на капацитетите на младите поддржувачи на организацијата.
Pin It