Проектот „Промената почнува од мене“ го заокружуваме со врсничка едукација за разбирање, заштита и спречување на врсничкото насилство во основните и средните училишта во Штип.
СОУ „Димитар Мирасчиев“, ви благодариме за соработката, бевте одлични домаќини и активни учесници.
Проектот е поддржан од Екуменска иницијатива на жени од Република Хрватска.
Pin It