ЕХО Едукативно – хуманитарна организација Штип на територијата на општина Охрид го спроведува проектот “Правно зајакнување на граѓаните за борба против корупција и судир на интереси на локално ниво“ финансиски поддржан од Агенцијата за меѓународен развој на Соединетите Американски Држави (УСАИД).
Како дел од проектните активности предвидена е изработка на кратко промотивно видео со должина до најмногу 5 минути, кое ќе содржи информации за проектот, активностите и постигнатите резултати, со цел зголемување на видливоста на проектот и промовирање на заштита на правата на граѓаните во однос на корупцијата и судирот на интереси.

Pin It