ПОЧЕТНА

Брифинг со новинари за новиот закон за бесплатн аправна помош

Денес во просториите на ЕХО се одржа брифинг со новинари од регионални медиуми на кој беа споделени информации за новините и постапката за донесување на нов Закон за бесплатна правна помош која е во тек.
Информирањето на јавноста за правото и законот за бесплатна правна помош е активност во рамки на проектот „Пристап до правда во Македонија„, поддржан од Фондација Отворено општество - Македонија.
 — во EcHO Educational Humanitarian Organization.