Годишен извештај за работењето на ЕХО за 2013 година

За превземање во PDF формат кликнете овде

превземи

 

Финансиски извештај за 2012 година

За превземање во PDF формат кликнете овде

превземи

 

Годишен извештај за работењето на ЕХО за 2012 година

За превземање во PDF формат кликнете овде

превземи

 

Финансиски извештај за 2011 година

За превземање во PDF формат кликнете овде

превземи

 

Годишен извештај за работењето на ЕХО за 2011 година

За превземање во PDF формат кликнете овде

превземи