Стратешки план 2019-2022

За превземање во PDF формат кликнете овдепревземи

 

Финансиски извештај за 2019 година

За превземање во PDF формат кликнете овдепревземи

 

Годишен извештај за работењето на ЕХО за 2019 година

За превземање во PDF формат кликнете овдепревземи

 

Финансиски извештај за 2018 година

За превземање во PDF формат кликнете овдепревземи

 

Годишен извештај за работењето на ЕХО за 2018 година

За превземање во PDF формат кликнете овдепревземи

 

Финансиски извештај за 2017 година

За превземање во PDF формат кликнете овдепревземи

 

Годишен извештај за работењето на ЕХО за 2017 година

За превземање во PDF формат кликнете овдепревземи

 

Финансиски извештај за 2016 година

За превземање во PDF формат кликнете овде

превземи

 

Годишен извештај за работењето на ЕХО за 2016 година

За превземање во PDF формат кликнете овде

превземи

 

Финансиски извештај за 2015 година

За превземање во PDF формат кликнете овде

превземи

 

Годишен извештај за работењето на ЕХО за 2015 година

За превземање во PDF формат кликнете овде

превземи

 

Финансиски извештај за 2014 година

За превземање во PDF формат кликнете овде

превземи

 

Годишен извештај за работењето на ЕХО за 2014 година

За превземање во PDF формат кликнете овде

превземи

 

Финансиски извештај за 2013 година

За превземање во PDF формат кликнете овде

превземи