Транспарентност отчетност и интегритет на општините во јавните набавки

25.11.2019 

ПАКЕТ НЕОПХОДНИ УСЛУГИ ЗА ЖЕНИ И ДЕВОЈКИ ИЗЛОЖЕНИ НА НАСИЛСТВО

01

01

01

01

01

01 

Предлог - модел за интегративен пристап на пакетот неопходни услуги за жени и девојки жртви на насилство

predlogmodel

Водич низ процесот на стандардизација на услугите за граѓанските организации кои обезбедуваат бесплатна правна помош за жртви на семејно насилство

Водич низ процесот на стандардизација на услугите за граѓанските организации кои обезбедуваат бесплатна правна помош за жртви на семејно насилство

Истражување на актуелните практики

istrazuvanjenaaktuelnitepraktiki

Книга на практики и препораки

praktikipreporaki

Состојба, препораки и предизвици

Transparent local governance

Придонесете - Одговорна, ефикасна локална власт

Одговорна ефикасна локална власт