Студиска посета на Загреб, 10-13.02.2014

header lotos 1Во периодот од 10.02.2014 до 13.02.2014 се реализира студиска посета на Загреб, една од носечките активности во рамките на проектот „Размена на најдобри практики од ЕУ во областа на следење на антикоруптивни мерки на локално ниво“.

sredbakosor 
Средба со поранешната хрватска премиерка г-ѓа Јадранка Косор
Целта на студиската посета, во која учествуаа Проектниот тим на ЦИКП, локалните истражувачи и претставници од државните институции и ЗЕЛС, беше размена на искуства со партнерот од Хрватска – невладината организација „Гонг“ во поглед на дефинирање на методологијата на истражувањето кое ќе се реализира во Македонија. На работилницата, која што беше организирана во просториите на НВО “Гонг“, беше претставена методологијата според која е спроведено истражувањето ЛОТУС (Локална Одговорна и Транспарентна Управа и Самоуправа) во Хрватска, како и предизвиците со кои истражувањето се има соочено во различни фази. Понатаму, согласно предвидената агендата, беа остварени посети на општина Самобор, која што има остварено најдобар напредок во поглед на транспарентноста и отчетноста во период помеѓу две истражувања; Комисијата за одлучување при судир на конфликти на интереси, како и со претставници на граѓанискиот сектор кои што се вклучени во активности поврзани со борба против корупцијата. Во рамки на студиската посета, исто така, беше остварена и посета на Хрватскиот парламент (Сабор) на која што беа претставени активностите што се преземаат од страна на оваа институција на национално ниво во борба против корупцијата. Домаќин на оваа средбата беше поранешната хрватска премиерка г-ѓа Јадранка Косор, во чиј мандат земјата има постигнато забележителни резултати во оваа област.
Проектниот тим на ЦИКП, заедно со локалните партнери и партнерите од државните институции ја оценија студискта посета како успешна, а стекнатите искуства ќе бидат драгоцени во поглед на дефинирањето на методологијата, како и во спроведувањето на проекните активности во рамки на ЛОТОС истражувањето во Македонија.

Овој проект е финансиран од Европската Унија

 Flag of European Union

Во периодот од 10.02.2014 до 13.02.2014 се реализира студиска посета на Загреб, една од носечките активности во рамките на проектот „Размена на најдобри практики од ЕУ во областа на следење на антикоруптивни мерки на локално ниво“.

http://www.crpm.org.mk/wp-content/uploads/2014/02/Meeting_Jadranka-Kosor.png

Средба со поранешната хрватска премиерка г-ѓа Јадранка Косор

Целта на студиската посета, во која учествуаа Проектниот тим на ЦИКП, локалните истражувачи и претставници од државните институции и ЗЕЛС, беше размена на искуства со партнерот од Хрватска – невладината организација „Гонг“ во поглед на дефинирање на методологијата на истражувањето кое ќе се реализира во Македонија. На работилницата, која што беше организирана во просториите на НВО “Гонг“, беше претставена методологијата според која е спроведено истражувањето ЛОТУС (Локална Одговорна и Транспарентна Управа и Самоуправа) во Хрватска, како и предизвиците со кои истражувањето се има соочено во различни фази. Понатаму, согласно предвидената агендата, беа остварени посети на општина Самобор, која што има остварено најдобар напредок во поглед на транспарентноста и отчетноста во период помеѓу две истражувања; Комисијата за одлучување при судир на конфликти на интереси, како и со претставници на граѓанискиот сектор кои што се вклучени во активности поврзани со борба против корупцијата. Во рамки на студиската посета, исто така, беше остварена и посета на Хрватскиот парламент (Сабор) на која што беа претставени активностите што се преземаат од страна на оваа институција на национално ниво во борба против корупцијата. Домаќин на оваа средбата беше поранешната хрватска премиерка г-ѓа Јадранка Косор, во чиј мандат земјата има постигнато забележителни резултати во оваа област.

Проектниот тим на ЦИКП, заедно со локалните партнери и партнерите од државните институции ја оценија студискта посета како успешна, а стекнатите искуства ќе бидат драгоцени во поглед на дефинирањето на методологијата, како и во спроведувањето на проекните активности во рамки на ЛОТОС истражувањето во Македонија.

 

http://www.crpm.org.mk/wp-content/uploads/2013/03/EU_120.png 

Овој проект е финансиран од Европската Унија