Панел дискусија: „Интегративен пристап на пакетот есенцијални услуги за жени жртви на насилство – Состојба, предизвици и очекувања“

Проектот e во рамките на регионалната програма на UN Women „Спречување на насилството врз жените во земјите од Западен Балкан и Турција: Спроведување на норми, промена на ставови”, финансирана од Европската Унија.