РАБОТИЛНИЦА: Истанбулска Конвенција и Пакет на неопходни услуги за жени жртви на насилство –Значење, предизвици и препораки за имплементација

26 - 28 март Берово
Проектот e во рамките на регионалната програма на UN Women „Спречување на насилството врз жените во земјите од Западен Балкан и Турција: Спроведување на норми, промена на ставови”, финансирана од Европската Унија.