ПОЧЕТНА

Едукациска сесија за новиот закон за бесплатна правна помош

Во рамки на проектот “Пристап до правда во Северна Македонија“ финансиски поддржан од ФООМ, одржавме едукациска сесија за правно зајакнување на граѓаните во врска со новините од новиот закон за бесплатна правна помош.