ПОЧЕТНА

Презентација на резултати од истражување за јавните набавки

На денешниот настан беа презентирани податоци добиени со истражување во кое беа опфатени сите јавни набавки споведени од деветте општини од Вардарскиот плански регион, како договорни органи, во 2017 и во 2018 година.