ПОЧЕТНА

Одржана работилница во СОУ Димитар Мирасчиев

eho 400Во училиштето Димитар Мирасчиев се одржа работилница - дел од проектот за подигање на свеста за препознавање и борба против родово базираното насилство и домашното насилство. Проектот е поддржан од UN Women, Психотерапика, MИЛА и НВО Ехо.