ПОЧЕТНА

Зошто, кому, каде и како до правото на бесплатна правна помош

Во рамки на проектот “Пристап до правда во Македонија“, финансиски поддржан од Фондација Отворено општество - Македонија, изготвивме видео со информации кои ќе им послужат на граѓаните да дознаат зошто, кому, каде и како до правото на бесплатна правна помош. Информирајте се правно!