ПОЧЕТНА

Работилница - „Подготовка на модел за интегративен пристап на неопходните услуги за жени - жртви на насилство“

Работилница - „Подготовка на модел за интегративен пристап на неопходните услуги за жени - жртви на насилство“ Проектот е во рамките на регионалната програма на UN Women „Спречување на насилството врз жените во земјите од Западен Балкан и Турција: Спроведување на норми, промена на ставови“, поддржан од Европската Унија #changingmindstoEVAW