ПОЧЕТНА

Интегративен пристап за општи и специјализирани услуги за поддршка на жените и девојките кои преживеале насилство

Дводневната работилница на EcHO Educational Humanitarian Organization за мултисекторските тимови од Штип и Струмица за развивање на модел за интегративен пристап за општи и специјализирани услуги за поддршка на жените и девојките кои преживеале насилство.

Проектот е во рамките на регионалната програма на UN Women „Спречување на насилството врз жените во земјите од Западен Балкан и Турција: Спроведување на норми, промена на ставови“, поддржан од Европската Унија #changingmindstoEVAW