Проектот „Мислам НЕ, велам НЕ и НЕ дозволувам“ е наменет за млади девојчиња и момчиња во Штип.

Целта на проектот е да се сменат ставовите и однесувањето на младите девојчиња и момчиња преку едукација за препознавање и дејствување во заедницата за да се спречи насилството врз жените и девојчињата.

Охрабруваме интерактивна дискусија помеѓу девојчиња и момчиња за форми на насилство што тие не ги препознаваат затоа што се прифатени како „нормални“ во нивните односи и опкружување. Ги охрабривме преку нивно активно учество преку креативно изразување на сопствените ставови и сфаќања да придонесат за промена на јавната свест за неприфаќање, спротивставување и спречување на насилство врз жени и девојчиња и семејно насилство.

На 29 и 30 мај ЕХО одржа Арт работилница за млади во рамки на проектот „Мислам НЕ, велам НЕ и НЕ дозволувам“.

Успешно реализирана изложба на тема: „Мислам НЕ, велам НЕ и НЕ дозволувам“:
Младите активисти на ЕХО креираа постери со кои му се спротиставуваат на насилството и ги поттикнуваат другите да му кажат НЕ и да го препознаат истото.

Pin It