РАБОТИЛНИЦА: Истанбулска Конвенција и Пакет на неопходни услуги за жени жртви на насилство –Значење, предизвици и препораки за имплементација

26 - 28 март Берово
Проектот e во рамките на регионалната програма на UN Women „Спречување на насилството врз жените во земјите од Западен Балкан и Турција: Спроведување на норми, промена на ставови”, финансирана од Европската Унија.

Панел дискусија: „Интегративен пристап на пакетот есенцијални услуги за жени жртви на насилство – Состојба, предизвици и очекувања“

Проектот e во рамките на регионалната програма на UN Women „Спречување на насилството врз жените во земјите од Западен Балкан и Турција: Спроведување на норми, промена на ставови”, финансирана од Европската Унија.

Презентација на Mултисекторскиот тим на заедницата на општина Струмица против насилство врз жени, вклучително и семејно насилство.

Проектот e во рамките на регионалната програма на UN Women „Спречување на насилството врз жените во земјите од Западен Балкан и Турција: Спроведување на норми, промена на ставови”, финансирана од Европската Унија.

Презентација на Mултисекторскиот тим на заедницата на општина Штип против насилство врз жени, вклучително и семејно насилство.

Проектот e во рамките на регионалната програма на UN Women „Спречување на насилството врз жените во земјите од Западен Балкан и Турција: Спроведување на норми, промена на ставови”, финансирана од Европската Унија.

Фото галерија

Завршна конференција и промоција на Водич за стандардизација:

Годишна конференција за јавни набавки - Струмица, 27-29 септември:

Стручно тело за стандардизација - посета на нво-и:

Обука - справување со стрес на работно место:

Во Штип промовиран регионален центар за пристап на микропретпријатијата до јавните набавки:

Проект за пристап на микропретпријатијата до јавните набавки:

Проект за воспоставување на систем за стандардизација на бесплатна правна помош:

Проект на USAID за транспарентно владеење, состанок со Paul Wohlers:

Обука за Fundraising за националната мрежа “Глас против насилството“:

Проектни активности во општина Струмица, проект за транспарентно владеење:

Проектни активности: